Implantologia

Implantologia w stomatologii zajmuje się rekonstrukcją uszkodzonych (np. próchnicą czy chorobą przyzębia) lub całkowicie utraconych zębów. Składa się ona z dwóch części: chirurgicznej i protetycznej. Całość prowadzi do odtworzenia brakujących pojedynczych zębów lub całych łuków zębowych. W tym ostatnim przypadku często wystarczy zastosowanie 4 – 6 implantów, aby trwale osadzić protezę w bezzębnej szczęce lub w żuchwie.

Cyfrowa implantologia to przede wszystkim nowoczesna diagnostyka radiologiczna i skanowanie jamy ustnej. Złożone komputerowo obrazy tomograficzne tworzą model 3D odwzorowujący jamę ustną pacjenta, zarówno w zakresie układu kostnego, jak i tkanek miękkich. Pozwala to na precyzyjne dobranie, zaplanowanie i umieszczenie implantów. Skanowanie jamy ustnej jest techniką alternatywną dla tradycyjnych, mało komfortowych wycisków. 

Chirurgiczny etap umieszczenia implantu w kości wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym w sposób minimalnie inwazyjny, redukując dyskomfort i czas związany z regeneracją tkanek. Standardowo proces leczenia implantologicznego jest podzielony na etapy: diagnostyki, wszczepienia implantu, jego odsłonięcia wraz z zamontowaniem śruby gojącej, założeniem korony ceramicznej. Istnieje możliwość wykonania całej procedury w ciągu jednego dnia. Wymaga to jednak wcześniejszej diagnostyki cyfrowej i rozplanowania leczenia.

Implanty stomatologiczne idealnie imitują naturalne uzębienie. Implanty pozwalają na: wypełnienie braków w uzębieniu, stanowią podporę dla koron i mostów stomatologicznych, stabilizują protezy ruchome.